Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE NA MIARĘ XXI WIEKU

Powiat Świdnicki rozpoczął realizację projektu pn. „Powiat świdnicki – kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

AKREDYTACJA W PROGRAMIE ERASMUS

Z uśmiechem na ustach informujemy, że 26.02.2021 ogłoszono wyniki konkursu na Akredytację w ramach programu Erasmus+ i nasza szkoła ją otrzymała! Akredytacja jest jednocześnie potwierdzeniem realizacji projektów na wysokim poziomie jakości i też zobowiązaniem do realizacji kolejnych projektów na jak najwyższym możliwym poziomie.

WYKSZTAŁCENI ZAWODOWCY

Powiat Świdnicki – Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Wykształceni zawodowcy". Celem projektu jest: podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku służące podniesieniu zdolności 100 uczniów do przyszłego zatrudnienia, oraz podniesienia kwalifikacji 21 nauczycieli praktycznej nauki zawodu związanej z kierunkiem kształcenia zawodowego, co podniesie jakość kształcenia w tych zawodach oraz doposażenie placówki.

EFRR - PROJEKT 13.6

Tytuł: "Rozwój infrastruktury szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez powiat świdnicki". Cel projektu:
Poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku. Odpowiedzią na oczekiwania potencjalnych pracodawców jak i uczniów, którzy wybierają naukę w szkołach zawodowych, jest stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia / doposażenia warsztatów i pracowni.

KOMPETENCJE WYSOKICH LOTÓW

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Kompetencje wysokich lotów". Wnioskodawca Syntea S.A., beneficjent - PCEZ
Celem projektu było podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły, a szczególnie:

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa