Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

DYREKCJA I NAUCZYCIELE

avatar

Dyrektor

Anna Goral

emailanna.goral@pcez.pl

phone81 751 26 71 w. 21

avatar

Wicedyrektor

Łukasz Krzyżanowski

emaillukasz.krzyzanowski@pcez.pl

phone81 751 26 71

avatar

Kierownik warsztatów szkolnych

Witold Reszka

emailwitold.reszka@pcez.pl

phone81 468 44 47

avatar

p.o. kierownika internatu

Bogdan Błaszczuk

emailbogdan.blaszczuk@pcez.pl

phone81 751 61 10

Język Polski

Język Angielski

Język Niemiecki

Język Hiszpański

Historia

Biologia

Geografia

Wiedza o Społeczeństwie

Wiedza o Kulturze

Matematyka

Przysposobienie Obronne/Edukacja dla Bezpieczeństwa

Fizyka

Chemia

Wychowanie Fizyczne

Religia/Etyka

Przedmioty Informatyczne

Przedmioty Zawodowe Transportowo-Spedycyjne

Przedmioty Zawodowe Mechaniczne

Przedmioty Zawodowe Lotnicze

Przedmioty Zawodowe Ekonomiczne

Przedmioty Zawodowe Elektryczne

Nauczyciele Zajęć Praktycznych

Nauczyciele Wychowawcy Internatu

Pedagog

Szkolni Doradcy Zawodowi

Biblioteka

Zajęcia Rewalidacyjno-Socjoterapeutyczne

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa