Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

TECHNIKUM NR 1

kola
 

Ulica: Szkolna 1 Kod: 21-045 Świdnik, Gmina: Świdnik, Powiat: Świdnicki
Telefon: (81) 751 26 71 wew. 21, Fax: (81) 759 11 53 wew. 24, e-mail: info@pcez.pl, strona www: http://pcez.pl
Szkoła: publiczna
Planowana liczba oddziałów: 5
Planowana liczba miejsc w klasach pierwszych: 150
Internat: 135 miejsc 


Zawód: technik informatyk
Nauczane języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki
Rozszerzenia programowe: język angielski
SYSTEM KSZTAŁCENIA:
 • nauka trwa 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej i kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowych oraz maturą,
KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:
 • montowanie i eksploatowanie komputera oraz urządzeń peryferyjnych,
 • projektowanie i wykonywanie sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami,
 • projektowanie baz danych i administrowanie tymi bazami,
 • tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami.
PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:
 • podjęcie dalszej nauki na uczelniach wyższych lub szkołach policealnych,
 • podjęcie pracy jako serwisant lub monter systemów komputerowych,
 • podjęcie pracy jako sprzedawca w sklepie komputerowym odpowiadając za doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu i oprogramowania komputerowego do konkretnych zastosowań,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej świadcząc usługi z zakresu instalowania oprogramowania i serwisowania komputerów osobistych,
 • podjęcie pracy w firmach sektora IT,
 • podjęcie pracy w firmach tworzących oprogramowanie i aplikacje internetowe,
 • podjęcie pracy w przedsiębiorstwach tworzących i eksploatujących oprogramowanie
 • poszerzanie własnych kompetencji uzyskując nowe kwalifikacje i uprawnienia w zależności od zainteresowań. 

Zawód: technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Nauczane języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki
Rozszerzenia programowe: język angielski
SYSTEM KSZTAŁCENIA:
 • nauka trwa 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej i kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowych oraz maturą,
KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
 • PGF.04 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.
 • PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.
NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:
 • opracowywanie projektów graficznych,
 • przygotowanie składu komputerowego materiałów informacyjnych, promocyjnych, czasopism i książek,
 • przygotowanie publikacji i prac graficznych do druku,
 • prowadzenie procesów drukowania,
 • wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych,
 • obsługiwanie cyfrowych systemów produkcyjnych w poligrafii.
PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:
 • podjęcie dalszej nauki na uczelniach wyższych lub szkołach policealnych,
 • firmy projektujące strony internetowe, opracowujące animacje, klipy filmowe, prezentacje multimedialne,
 • studia grafiki i fotografii cyfrowej,
 • agencje reklamowe, agencje public relations,
 • wydawnictwa,
 • drukarnie cyfrowe i offsetowe,
 • przemysł poligraficzny. 

Zawód: technik mechanik
Nauczane języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki
Rozszerzenia programowe: język angielski
SYSTEM KSZTAŁCENIA:
 • nauka trwa 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej i kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowych oraz maturą,
KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
 • MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających.
 • MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:
 • obsługa konwencjonalnych maszyn do obróbki skrawaniem,
 • obsługa maszyn sterowanych numerycznie wykorzystywanych w procesie obróbki skrawaniem,
 • programowanie maszyn sterowanych numerycznie,
 • wykonywanie dokumentacji technicznej przy pomocy oprogramowania typu CAD.
PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:
 • podjęcie dalszej nauki na uczelniach wyższych lub szkołach policealnych,
 • zakłady z branży lotniczej jako operator lub programista maszyn CNC,
 • w przemyśle maszynowym przy obsłudze maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz przy ich montażu,
 • przemyśle motoryzacyjnym,
 • stanowiska związanych z kontrolą jakości,
 • stanowiska związanych z konserwacją oraz remontem maszyn. 

Zawód: technik mechanik lotniczy
Nauczane języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki
Rozszerzenia programowe: język angielski
 SYSTEM KSZTAŁCENIA:
 • nauka trwa 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej i kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowych oraz maturą,
KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
 • TLO.03 Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych
NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:
 • obsługa statku powietrznego;
 • ocena stanu technicznego statków powietrznych;
 • czytanie dokumentacji statku powietrznego
 • wykonywanie obsługi liniowej statku powietrznego;
 • wykonywanie obsługi hangarowej statku powietrznego;
 • poświadczanie wykonanej obsługi w dokumentacji statku powietrznego.
 PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:
 Zdobyta wiedza i umiejętności dają przygotowanie do podejmowania pracy w:
 • zakładach projektujących i konstruujących samoloty;
 • zakładach produkujący i remontujących samoloty oraz inne jednostki latające;
 • służbach technicznych lotnictwa cywilnego i wojskowego;
 • portach lotniczych;
 • aeroklubach;
 • zakładach produkcyjnych części do statków powietrznych;
 • firmach zajmujących się serwisowaniem statków powietrznych. 

Zawód: technik eksploatacji portów i terminali
Nauczane języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki
Rozszerzenia programowe: język angielski
SYSTEM KSZTAŁCENIA:
 • nauka trwa 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej i kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowych oraz maturą,
KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
 • SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
 • SPL.03 Obsługa ładunków w portach i terminalach
NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:
 • magazynowanie ładunków, w tym ponadgabarytowych, materiałów niebezpiecznych i żywych zwierząt w portach i terminalach;
 • obsługiwanie ładunków w portach i terminalach;
 • sporządzanie dokumentów związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów;
 • dobieranie środków transportu i urządzeń przeładunkowych do obsługi portów i terminali;
 • dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych oraz prowadzenia gospodarki opakowaniami i kontenerami;
 • obsługiwanie zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali;
 • obliczanie kosztów przeładunku, magazynowania towarów i obsługi pasażerów;
PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:
 • Po ukończeniu pięcioletniego technikum absolwent ma możliwości podjęcia pracy w firmach prowadzących bardzo rozmaitą działalność. Zdobycie pierwszej kwalifikacji pozwala na podjęcie pracy przy szeroko rozumianej obsłudze pasażera, związanej z umiejętnościami pracy z ludźmi czy komunikowania się w językach obcych. Takie umiejętności pozwalają na poszukiwanie pracy w wielu miejscach, ale przede wszystkim na lotniskach, które od kilku lat notują stabilne wzrosty ilości obsłużonych pasażerów i rozwijając się, generują coraz większą ilość miejsc pracy.
 • Analiza rynku pracy pozwala również z optymizmem patrzeć na absolwentów, którzy posiadają ukończoną drugą kwalifikację, związaną z przeładunkiem i obsługą towarów. Dla nich jest wiele miejsc pracy w centrach logistycznych, magazynach i firmach spedycyjnych, których w naszej okolicy nie brakuje. A przecież ciągle powstają nowe, co świadczy o bardzo dużym potencjale tego sektora gospodarki.

Zawód: technik spawalnictwa
Nauczane języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki
Rozszerzenia programowe: język angielski
SYSTEM KSZTAŁCENIA:
 • nauka trwa 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej i kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowych oraz maturą,
KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
 • MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych
NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawalnictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
 • połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne,
 • projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,
 • oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego,
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym,
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych,
PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:
Technik spawalnictwa znajdzie zatrudnienie w:
 • w budownictwie przemysłowym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,
 • zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,
 • na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa