Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

OŚRODEK SZKOLENIA LOTNICZEGO PART 147

Technik mechanik lotniczy
 
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku – certyfikowana organizacja PART 147 zatwierdzona do prowadzenia szkoleń oraz egzaminowania z zakresu wiedzy podstawowej dla uzyskania licencji: PART 66 kategorii A3 9 (licencja podstawowa dla mechanika lotniczego), B1.3 (licencja mechanika lotniczego) , B2 (licencja awionika).
PCEZ otrzymało w dniu 23 marca 2012 roku certyfikat nr PL.147.0013 nadany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie. Dokument ten uprawnia do prowadzenia szkoleń oraz egzaminowania z zakresu wiedzy podstawowej dla uzyskania międzynarodowej licencji mechanika lotniczego lub mechanika awionika.
  
Szkoła posiada uprawnienia do szkolenia w zakresie wiedzy wymaganej do uzyskania licencji obsługi liniowej i bazowej płatowców, silników, wyposażenia elektrycznego śmigłowców z silnikami turbinowymi oraz wyposażenia awionicznego i elektrycznego wszystkich statków powietrznych.
  
PCEZ jest pierwsza szkołą w województwie lubelskim i trzecią szkołą w Polsce mającą takie uprawnienia. Daje to ogromne możliwości w zakresie kształcenia kadr na potrzeby branży lotniczej. Uczniowie PCEZ uzyskują szansę na zatrudnienie, a pracodawcy możliwość pozyskania cenionych, wykwalifikowanych pracowników. Warunkiem wydania licencji jest posiadanie wiedzy ogólnolotniczej z zakresu modułów:
 1. matematyka
 2. fizyka
 3. Wiadomości podstawowe z zakresu elektryki
 4. Wiadomości podstawowe z zakresu elektroniki
 5. Systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych
 6. Materiały i sprzęt
 7. Działania z zakresu obsługi technicznej
 8. Podstawy aerodynamiki
 9. Czynniki ludzkie
 10. Prawo lotnicze
 11. Aerodynamika, struktury i systemy śmigłowca (tylko dla A3 i B1.3)
 12. Aerodynamika, struktury i systemy statku powietrznego (tylko dla B2)
 13. Napęd (tylko dla B2)
 14. Silnik gazowy turbinowy (tylko dla A3 i B1.3)

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa