Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

BRANŻOWA SZKOŁA PIERWSZEGO STOPNIA NR 1

kolaz bsi

Ulica: Szkolna 1 Kod: 21-045 Świdnik, Gmina: Świdnik, Powiat: Świdnicki
Telefon: (81) 751 26 71 wew. 21, Fax: (81) 759 11 53 wew. 24, e-mail: info@pcez.pl, strona www: http://pcez.pl
Szkoła: publiczna
Planowana liczba oddziałów: 2
Planowana liczba miejsc w klasach pierwszych: 48
Internat: 135 miejsc


KLASA WIELOZAWODOWA: Uczniowie wspólnie realizują zajęcia z przedmiotów ogólnych. Zajęcia teoretyczne zawodowe odbywają się w ramach kursów w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w PCEZ, a zajęcia zawodowe praktyczne będą odbywały się u pracodawców. Uczeń dostarcza zaświadczenie o przyjęciu na praktykę od konkretnego pracodawcy, u którego będzie realizował zajęcia praktyczne.
Zawody: operator obrabiarek skrawających
Nauczane języki: język angielski
System kształcenia: 3 lata nauki, kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe: MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
Jeśli masz zdolności manualne, interesujesz się mechaniką, to u nas nauczymy Cię obsługi numerycznych i konwencjonalnych frezarek, tokarek, szlifierek.
 
NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie;
  z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.
PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:
Operator obrabiarek skrawających znajdzie zatrudnienie w:
 • zakładach przemysłu metalowego w działach produkcyjnych, naprawczych;
  w narzędziowniach, prototypowniach itp.;
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników;
 • w zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów;
  i śmigłowców.
Absolwent może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.
 
Zawód: mechanik – monter maszyn i urządzeń
Nauczane języki: język angielski
System kształcenia: 3 lata nauki, kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe: MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Mechanik – monter maszyn i urządzeń wykonuje przeglądy stanu technicznego, konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych. Jeżeli interesuje Cię czytanie rysunków technicznych i  maszynowych, sporządzanie szkiców prostych części maszyn, dobieranie narzędzi i wiele innych zakresów prac mechanika to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!
 
NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:
 • wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich,
 • instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń,
 • wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn,
 • przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń,
 • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych,
 • wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń,
 • naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według żądanych parametrów eksploatacyjnych,
 • sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń.
PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY
Możliwości zatrudnienia:
 • przemysł metalowy i maszynowy na stanowisku: montażysta, mechanik, ustawiacz, operator różnych urządzeń, konserwator,
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa obsługowo – naprawcze zajmujące się montażem, naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń przemysłowych, pojazdów transportowych, maszyn i urządzeń budowlanych, a także sprzętu gospodarstwa domowego, mechanizmów precyzyjnych i aparatury chemicznej,
 • wszelkie działy gospodarki zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń,
 • przedstawicielstwo handlowe w branży metalowej,
 • sklepy z narzędziami, elektronarzędziami, materiałami metalowymi itp.,
 • własna działalność gospodarcza.
Absolwent może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa