Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego.

OFERTA EDUKACYJNA PCEZ 2022/2023

Uczniowie technikum przygotowywani są do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym. W trakcie nauki zdają egzaminy teoretyczne i praktyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (dwie kwalifikacje). Po zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy technika. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia, którzy po ukończeniu nauki zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - otrzymują tytuł zawodowy pracownika wykwalifikowanego w określonym zawodzie.

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa