Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

WYJAZD EDUKACYJNY PN. „POPRZEZ KULTURĘ KSZTAŁCIMY NOWYCH LIDERÓW EUROPEJSKICH” NR 2021-1-PMU-4051 NA LITWĘ

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Poprzez kulturę kształcimy nowych liderów europejskich” nr 2021-1-PMU-4051 od 1.03.2023 do 30.06.2023 r.
 
Projekt jest skierowany do 30 uczniów technikum oraz 4 nauczycieli/opiekunów, którzy wyjadą na Litwę w terminie 26.03. – 8.04.2023 r.
Celem projektu jest budowa w uczniach poczucia otwartości wobec innych kultur, postaw i osób, podniesienie kompetencji osobistych, językowych i społecznych uczestników projektu i umiejętności praktycznego stosowania języka angielskiego, poznanie przez uczniów sposobu funkcjonowania zagranicznych instytucji edukacyjnych i otwarcie ich na możliwość kontynuacji nauki i podjęcia pracy za granicą.
 
Dofinansowanie projektu z UE: 196 892 PLN
  
PLAKAT INFORMACYJNY
  
OGŁOSZENIE NABÓR
  
REGULAMIN REKRUTACJI
  
KARTA ZGŁOSZENIOWA

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa