Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Kuratorium Oświaty w Lublinie opublikowało Zarządzenie nr 9/2023 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.
 
ZARZĄDZENIE 9/2023 LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 20 STYCZNIA 2023 R.
  
ZAŁĄCZNIK NR 1

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa