Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

DYPLOMY DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKUM 2023

Informujemy, że dyplomy dla absolwentów techników, którzy ukończyli szkołę 28 kwietnia 2023 r. będą do odbioru w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 13:00.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH SESJA LATO 2023

Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w linkach poniżej. 
Uwaga!
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2020.1327) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego.
Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM 2023

Informacja dla maturzystów
Na egzamin należy się zgłosić o 8:30 w przypadku egzaminów które rozpoczynają się o 9:00 i godzinie 13:30 w przypadku egzaminów które rozpoznają się o 14:00.  Szczegółowy harmonogram egzaminów podany jest na stronie poniżej. W dniu egzaminu telefon komórkowy pozostawiamy w domu. Każdy zdający musi mieć ze sobą: dowód tożsamości, czarny długopis, dozwolone pomoce. Egzaminy ustne będą przeprowadzane na terenie CKZ szkolnych w sali W107 oraz W102.

WYJAZD EDUKACYJNY PN. „POPRZEZ KULTURĘ KSZTAŁCIMY NOWYCH LIDERÓW EUROPEJSKICH” NR 2021-1-PMU-4051 NA LITWĘ

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Poprzez kulturę kształcimy nowych liderów europejskich” nr 2021-1-PMU-4051 od 1.03.2023 do 30.06.2023 r.
 
Projekt jest skierowany do 30 uczniów technikum oraz 4 nauczycieli/opiekunów, którzy wyjadą na Litwę w terminie 26.03. – 8.04.2023 r.
Celem projektu jest budowa w uczniach poczucia otwartości wobec innych kultur, postaw i osób, podniesienie kompetencji osobistych, językowych i społecznych uczestników projektu i umiejętności praktycznego stosowania języka angielskiego, poznanie przez uczniów sposobu funkcjonowania zagranicznych instytucji edukacyjnych i otwarcie ich na możliwość kontynuacji nauki i podjęcia pracy za granicą.
 
Dofinansowanie projektu z UE: 196 892 PLN

WYNIKI EGZAMINÓW Z SESJI ZIMA 2023

Żeby poznać wyniki, można się zalogować na stronę https://epkz.cke.edu.pl/  – do tego potrzeba loginu i hasła, które powinniście Państwo już posiadać lub sprawdzić na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą do odbioru w sekretariacie szkoły - termin Kwiecień. Osoby którym nie uda się zdać egzaminu, będą mogły złożyć deklarację o ponowne przystąpienie do egzaminu w sesji lato 2023 r. w terminie do 7 kwietnia 2023 r. 
Absolwent, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2023 r.

WYNIKI NABORU – PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI 2023

Wyniki naboru do projektu  Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063221 – praktyki zawodowe w Grecji w terminie 14.05.2023 r. – 27.05.2023r. Komisja zweryfikowała formularze zgłoszeniowe złożone przez uczniów oraz sporządziła listę uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie naboru. Do projektu zgłosiło się 37 osób, spośród których zakwalifikowano 27 uczestników.

 

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa