Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

budynek szkoły

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku to zespół szkół publicznych, w skład którego wchodzą: Technikum Nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej to placówka oświatowa na trwałe wpisana w losy miasta Świdnik, kultywująca tradycje lotnicze. Szkoła posiada certyfikat ośrodka szkoleniowego PART 147. Szkoła realizuje, projekty unijne w ramach których odbywają się szkolenia specjalistyczne, kursy, studia podyplomowe, wyjazdy zagraniczne na praktyki zawodowe. Szkoła składa się z: budynku szkolnego z infrastrukturą sportową (orlik, korty tenisowe, siłownia, pełnometrażowa sala gimnastyczna), Centrum Kształcenia Zawodowego oraz internatu.

Informacje z życia szkoły

 • WYNIKI NABORU – WYJAZD KULTUROWY NA LITWĘ 2023

  Wyniki naboru do projektu pt. „Poprzez kulturę kształcimy nowych liderów europejskich", realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów" finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr 2021-1-PMU-4051.  

 • WYJAZD EDUKACYJNY PN. „POPRZEZ KULTURĘ KSZTAŁCIMY NOWYCH LIDERÓW EUROPEJSKICH” NR 2021-1-PMU-4051 NA LITWĘ

  Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Poprzez kulturę kształcimy nowych liderów europejskich” nr 2021-1-PMU-4051 od 1.03.2023 do 30.06.2023 r.   Projekt jest skierowany do 30 uczniów technikum oraz 4 nauczycieli/opiekunów, którzy wyjadą na Litwę w terminie 26.03. – 8.04.2023 r. Celem projektu jest budowa w uczniach poczucia otwartości wobec innych kultur, postaw i osób, podniesienie kompetencji osobistych, językowych i społecznych uczestników projektu i umiejętności praktycznego stosowania języka angielskiego, poznanie przez uczniów sposobu funkcjonowania zagranicznych instytucji edukacyjnych i otwarcie ich na możliwość kontynuacji nauki i podjęcia pracy za granicą.   Dofinansowanie projektu z UE: 196 892 PLN

 • TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  Kuratorium Oświaty w Lublinie opublikowało Zarządzenie nr 9/2023 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.  

 • WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

  W dniu 2 lutego finaliści pierwszego etapu konkursu „Człowiek w środowisku” uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Warsztaty obejmowały zajęcia z zakresu fotowoltaiki, wykorzystania biomasy w procesie spalania i fermentacji, technologie oczyszczania wód i ścieków oraz rolę mikroorganizmów w bioremidiacji środowiska. Największe zainteresowanie wzbudziły warsztaty zagospodarowania odpadów przemysłu rolno-spożywczego, na których uczniowie mogli zobaczyć proces produkcji jak i spróbować produktów z dodatkiem świeżych warzyw czy mąki z owadów.   

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa